Ilíada

Recreació del poema d’Homer que incorpora l’escriptura com unes línies més del dibuix. És un treball en curs que es publica setmanalment a les pàgines del Magazine del diari La Vanguardia. Aquesta receració completa el cicle En temps d’Homer iniciat amb l’Odissea.

Ilíada: Afrodita torna a l'Olimp ferida per Diomedes..

Ilíada: Duel d'Aiant Telamoni amb Hèctor

Ilíada: Zeus pesa les parques de sort