Entre Mans
sèrie que es publica mensualment a la revista Serra d’Or.

Entre Mans
published monthly in the
Serra d'Or magazine .

Entre Mans: Descabdella festa al seu voltant

Entre Mans: La benedicció del llegat