Objectes poètics/ poetic objects

Torre i Dama. Tauler corbat i bronze (1998)

Reciclatge extrem. Xilografia. Fusta i cartró (1996)