Instal·lació a la Biblioteca Fort Pienc. Barcelona, 2005

Instalation at Fort Pienc Library. Barcelona, 2005