Altres llocs on podeu veure-hi imatges de Joma

Other sites with Joma's images

En Bloc: visiteu el bloc de Joma/ Go to my blog

Vídeo de la creació d'un dibuix de l'Ilíada a l'estudi/Iliad drawing creation at artist's studio

VIATGE INCESSANT: Llibres d'artista/ Artist's books from ENDLESS VOYAGE project

VIATGE INCESSANT: una entrevista al diari egipci Al Ahram/ Interview in Al Ahram Cairo newspaper

VIATGE INCESSANT: presentació a Barcelona Review/ Barcelona Review's presentation of the ENDLESS VOYAGE project

Correu de contacte

E-mail address

joma@aavc.net